Μελέτη Στατικής Επάρκειας

Σε υφιστάμενα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα παρουσιάζονται συχνά, μέσα στη διάρκεια ζωής της κατασκευής, βλάβες στο φέροντα οργανισμό. Οι βλάβες αυτές, εκδηλώνονται είτε ως ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα, είτε ως αποσάθρωση της επικάλυψης του σκυροδέματος με εμφάνιση του οπλισμού, είτε ως διάβρωση του οπλισμού κλπ.. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει ήδη βλάβη στο φέροντα.. read more →

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον»

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικίας 1. Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»; Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ′ Οίκον» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας. Το Πρόγραμμα παρέχει κίνητρα στους ωφελούμενους να πραγματοποιήσουν τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα, ενώ η αξία.. read more →

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Με το Νόμο 4178/13, ο οποίος είναι ήδη σε εφαρμογή από τις 8 Αυγούστου 2013, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, να τις ρυθμίσουν. Ο Νόμος αυτός, δίνει μία νέα λύση στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα ευνοϊκότερες διατάξεις για ορισμένες περιπτώσεις, σε σχέση με τους αντίστοιχους προηγούμενους νόμους… read more →

Άδεια Δόμησης

Από την 1η Μαρτίου 2012 είναι σε εφαρμογή ο Νέος Τρόπος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (Ν. 4030/11). Η διαδικασία έκδοσης Άδειας Δόμησης, περιλαμβάνει δύο στάδια: 1. Έγκριση Δόμησης: Η Έγκριση Δόμησης είναι η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της Άδειας Δόμησης. Για τη χορήγηση της Έγκρισης Δόμησης υποβάλλονται.. read more →