08 Αυγ 2013

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

0 Comment

Με το Νόμο 4178/13, ο οποίος είναι ήδη σε εφαρμογή από τις 8 Αυγούστου 2013, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές, να τις ρυθμίσουν.

Ο Νόμος αυτός, δίνει μία νέα λύση στην αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα ευνοϊκότερες διατάξεις για ορισμένες περιπτώσεις, σε σχέση με τους αντίστοιχους προηγούμενους νόμους.

Τρία είναι τα βασικά σημεία που θα πρέπει οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων κατασκευών να λάβουν υπόψη:

 • Η Παλαιότητα: σύμφωνα με το Νόμο 4178/13, θα μπορεί ο ιδιοκτήτης αποδεικνύοντας την παλαιότητα της αυθαίρετης κατασκευής ή/και χρήσης, να επωφεληθεί, κερδίζοντας σημαντική έκπτωση στο ειδικό πρόστιμο, αναλόγως με την κατηγορία υπαγωγής. Η απόδειξη της παλαιότητας των αυθαίρετων κατασκευών, γίνεται με τη χρήση αεροφωτογραφιών, στις οποίες φαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή. Για τις δε αυθαίρετες χρήσεις, ως αποδεικτικά γίνονται δεκτά δημόσια έγγραφα, φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, με τα οποία πρέπει να αποδεικνύεται ο χρόνος εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης.
  Ακόμα όμως και στην περίπτωση που είναι δύσκολο να βρεθούν τα παραπάνω αποδεικτικά, ο Νόμος δίνει και πάλι τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να ρυθμίσουν τις αυθαίρετες κατασκευές, δηλώνοντας ως παλαιότητα την 01.01.2004. Αρκεί μόνο, να αποδεικνύεται η ύπαρξη του ακινήτου πριν τις 28.07.2011 μέσα από αεροφωτογραφίες που θα αναρτήσει σύντομα το ΥΠΕΚΑ.

Οι κατηγορίες που ορίζει ο νόμος, είναι οι εξής:

 • Κατηγορία 1: αφορά αποκλειστικά κατοικίες προ της 09.06.1975. Στην κατηγορία αυτή ο ιδιοκτήτης εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, υποβάλλοντας αντί προστίμου, μόνο ένα παράβολο των 500 €. Με την περαίωση της διαδικασίας, το ακίνητο εξαιρείται οριστικά της κατεδάφισης.
 • Κατηγορία 2: αφορά αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ της 01.01.1983. Στην κατηγορία αυτή γίνεται σημαντική έκπτωση στο ειδικό πρόστιμο, της τάξης του 85%. Και σε αυτήν την περίπτωση το ακίνητο εξαιρείται οριστικά της κατεδάφισης.
 • Κατηγορία 3: στην κατηγορία αυτή, ανήκουν αυθαίρετες μικρές παραβάσεις, όπως π.χ.: τοποθέτηση δομικών στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι κ.α., αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών έως 10% καθ’ υπέρβαση της επιφάνειάς τους, αλλαγή έως 10% των διαστάσεων των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών έως 2,00 m, κατασκευή πέργκολας, δεξαμενές αποχέτευσης και δεξαμενές νερού, αποθήκη έως 15 m² και άλλα. Το σύνολο των παραβάσεων της Κατηγορίας 3, ρυθμίζονται με την πληρωμή ενός μόνο παραβόλου των 500 €. Εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης και δεν έχουν χρονικό περιθώριο δήλωσης.
 • Κατηγορία 4: υπάγονται στο νόμο σε αυτήν την κατηγορία αυθαίρετες κατασκευές ή/και χρήσεις που παραβιάζουν τα πολεοδομικά μεγέθη που προβλέπονται στην Οικοδομική Άδεια, έως 40% στη δόμηση, έως 40% στην κάλυψη και έως 20% στο ύψος. Οι αυθαιρεσίες αυτές εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.
 • Κατηγορία 5: στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσες περιπτώσεις δεν μπορούν να ενταχθούν στις προηγούμενες κατηγορίες. Η ρύθμιση των αυθαιρεσιών αυτών, συνεπάγεται εξαίρεση από την κατεδάφιση για 30 χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση, υπό προϋποθέσεις.
 • Η Εξόφληση του Προστίμου: με εφάπαξ καταβολή του προστίμου, γίνεται έκπτωση 20%. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιλέξει την εξόφληση του προστίμου με δόσεις, τότε αυτές διαμορφώνονται ανάλογα με την ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου. Οι δόσεις ξεκινούν από 102 μηνιαίες ή 17 εξαμηνιαίες για υπαγωγή στο νόμο έως και 07.02.2014, κατόπιν διαμορφώνονται σε 84 μηνιαίες ή 14 εξαμηνιαίες για πληρωμή του παραβόλου έως και 07.08.2014 και τέλος η εξόφληση του προστίμου γίνεται σε 60 μηνιαίες ή 10 εξαμηνιαίες για πληρωμή παραβόλου έως και 06.02.2015.
 • Η Προθεσμία Υπαγωγής στο Νόμο των Αυθαιρέτων & η Ηλεκτρονική Ταυτότητα των Κτιρίων: η διάρκεια ισχύος του Νόμου 4178/13, είναι 18 μήνες από τη δημοσίευσή του, δηλαδή πρακτικά μέχρι την 06.02.2015.
  Στόχος είναι να έχει μέχρι τότε τεθεί σε εφαρμογή η Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτιρίου, όπου πλέον θα συνδέονται ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα κτίριο: οικοδομική άδεια, ρυθμίσεις αυθαιρεσιών, κτηματολόγιο, κ.λ.π.

Συμπερασματικά
Ενόψει της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας των Κτιρίων, είναι καλό οι ιδιοκτήτες ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές ή/και χρήσεις, που πολλές φορές δεν γνωρίζουν και οι ίδιοι την ύπαρξή τους, να ελέγξουν και να νομιμοποιήσουν την ιδιοκτησία τους. Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται άμεσα τη βεβαίωση νομιμότητας της ιδιοκτησίας του για ενδεχόμενη μεταβίβαση ή αγοραπωλησία, μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το Νόμο και να εξασφαλίσει έγκαιρα την περιουσία του.

[top]

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *