24 Μαΐ 2015

Μελέτη Στατικής Επάρκειας

0 Comment

Σε υφιστάμενα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα παρουσιάζονται συχνά, μέσα στη διάρκεια ζωής της κατασκευής, βλάβες στο φέροντα οργανισμό. Οι βλάβες αυτές, εκδηλώνονται είτε ως ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα, είτε ως αποσάθρωση της επικάλυψης του σκυροδέματος με εμφάνιση του οπλισμού, είτε ως διάβρωση του οπλισμού κλπ.. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχει ήδη βλάβη στο φέροντα οργανισμό, η οποία όμως να μην είναι εμφανής κατά το αρχικό της στάδιο και να εκδηλωθεί μεταγενέστερα, σε προχωρημένο επίπεδο.

 

Τα αίτια για τα οποία παρουσιάζει βλάβες ένα κτίριο ποικίλλουν και πολλές φορές μια βλάβη είναι συνδυασμός παραγόντων. Συνήθως πιο επιρρεπείς είναι οι παλαιότερες κατασκευές, κτίρια που έχουν υποστεί σεισμούς, κτίρια στα οποία έγιναν προσθήκες κλπ. Οι κακοτεχνίες επίσης, καθώς και οι αδόκιμες χρήσεις είναι λόγοι που μπορεί να προκαλέσουν φθορές σε μία κατασκευή.

 

Οι KIengineers, προτείνουμε να γίνεται έλεγχος και αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου, όταν συντρέχουν ορισμένοι από τους παρακάτω λόγους:

 

  • Αύξηση του Επιπέδου Ασφαλείας της κατασκευής (προσαρμογή στους νέους και πιο απαιτητικούς κανονισμούς)
  • Αλλαγή Χρήσης της κατασκευής (αύξηση ωφελίμων φορτίων)
  • Αποκλίσεις από την αρχική μελέτη
  • Αρνητικές Ενδείξεις κατά τον περιοδικό έλεγχο της κατασκευής
  • Διαπίστωση Σφαλμάτων κατά την μελέτη ή την εκτέλεση (κακοτεχνίες)
  • Ακατάλληλα Υλικά ή Ακατάλληλες Μέθοδοι Κατασκευής
  • Βλάβες στο φέροντα οργανισμό μετά από σεισμό ή τυχηματικές ή άλλες δράσεις (πυρκαγιά, πρόσκρουση οχήματος)

 

Οι KIengineers αναλαμβάνουμε τη Μελέτη Στατικής Επάρκειας κτιρίων, με όλες τις απαιτούμενες, για τη μελέτη αυτή εργασίες.

 

Εξειδικευμένα συνεργεία, με τα οποία το γραφείο μας συνεργάζεται, αναλαμβάνουν τους εργαστηριακούς ελέγχους αποτίμησης της πραγματικής αντοχής των υλικών του φέροντος οργανισμού (χάλυβα, σκυρόδεμα), είτε με μη καταστρεπτικές μεθόδους (κρουσιμέτρηση, scanning), είτε με ελάχιστα καταστρεπτικές μεθόδους (λήψη μικρού δείγματος από τα φέροντα δομικά στοιχεία της κατασκευής).

 

Προτείνουμε δε, λύσεις ενίσχυσης του υφιστάμενου φορέα, τόσο στο σχεδιασμό, όσο και σε επίπεδο κατασκευής, ώστε ο νέος ενισχυμένος φορέας, να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια για τις αυξημένες απαιτήσεις.

[top]

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *