01 Μαρ 2012

Από την 1η Μαρτίου 2012 είναι σε εφαρμογή ο Νέος Τρόπος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών (Ν. 4030/11). Η διαδικασία έκδοσης Άδειας Δόμησης, περιλαμβάνει δύο στάδια:

1. Έγκριση Δόμησης: Η Έγκριση Δόμησης είναι η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης, σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της Άδειας Δόμησης. Για τη χορήγηση της Έγκρισης Δόμησης υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες:

α. Αίτηση του ιδιοκτήτη
β.
Τοπογραφικό Διάγραμμα και Διάγραμμα Δόμησης. Οι μελέτες αυτές πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, που ορίζει ο Ν.4030/11
γ.
Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες Μηχανικού

Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.

2. Άδεια Δόμησης: είναι η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για την έκδοση Άδειας Δόμησης υποβάλλονται η Έγκριση Δόμησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και μελέτες, αναλόγως το έργο.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται Άδεια Δόμησης:

Άδεια Δόμησης, απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

α. Κατεδάφιση κατασκευών. Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τμήμα αυτού, δεν απαιτείται να υποβληθεί διάγραμμα δόμησης.
β.
Εκσκαφές ή Επιχώσεις μεγαλύτερες του ±0,80 m, Επιστρώσεις, Διαμορφώσεις Οικοπέδων και Γηπέδων.
γ.
Ανέγερση, Προσθήκη, Επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
δ. Κατασκευή πισίνας
ε. Αλλαγή Χρήσης
, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους
στ.
Κατασκευή και προσθήκη οποιασδήποτε μορφής εγκατάστασης, που δεν καλύπτεται από τις περιπτώσεις που ορίζουν η Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας, καθώς και η 48-ωρη Ενημέρωση
ζ.
Περιτοιχίσεις και Περιφράξεις (υπό προϋποθέσεις)
η.
Κατασκευή Υπόγειων Δεξαμενών

Οι KIengineers, αναλαμβάνουμε την πλήρη σύνταξη των εκάστοτε απαιτούμενων μελετών για την έκδοση της Έγκρισης Δόμησης και της Άδειας Δόμησης, τόσο στην Αττική, όσο και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα.

[top]

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *